Tõhus Kuulamine: Targo Pärnamets Läbis LinkedIn Learningu Kursuse

Published:

Effective Listening

Hiljuti lõpetasin LinkedIn Learningu kursuse “Effective Listening”, mis keskendus kuulamisoskuste arendamisele. Kursus pakkus põhjalikke teadmisi ja praktilisi tööriistu, kuidas parandada kuulamisoskust nii tööl kui ka isiklikus elus.

Kursus: Effective Listening
Platvorm: LinkedIn Learning
Kestus: 1 tund 4 minutit
Omandatud oskused: Aktiivne kuulamine

Kursuse sisu:

  • Kuulamisoskuse komponendid: Kursusel käsitleti viit peamist kuulamisoskust: detailide meenutamine, suure pildi mõistmine, sisu hindamine, peente vihjete märkamine ja empaatia.
  • Tõhus kuulamine töökohtadel: Õppisin, kuidas tõhus kuulamine aitab parandada suhtlemist kolleegide ja juhtidega, vähendada arusaamatusi ning tugevdada meeskonnatööd.
  • Kuulamisharjumuste arendamine: Kursus pakkus meetodeid, kuidas arendada paremaid kuulamisharjumusi, sealhulgas aktiivse kuulamise tehnikate kasutamist ja keskendumist mitteverbaalsetele vihjetele.

Õppejõud:

Kursust juhendasid Tatiana Kolovou ja Brenda Bailey-Hughes, kes on Indiana Ülikooli kommunikatsiooniõppejõud ja kogenud suhtlemiseksperdid. Nad keskenduvad sellele, kuidas hinnata oma praeguseid kuulamisoskusi, mõista tõhusa kuulamise takistusi ja arendada käitumisharjumusi, mis aitavad saada paremaks kuulajaks ning kolleegiks, mentoriks ja sõbraks.

Kursuse läbimine on rikastanud minu teadmisi ja oskusi kuulamise valdkonnas, aidates mul paremini suhelda ja kuulata erinevates olukordades.

Allikad: