Arenda Oma Suhtlemisoskusi ja Inimestevahelist Mõju: Targo Pärnamets Läbis LinkedIn Learningu Õppeteekonna

Published:

Develop Your Communication Skills and Interpersonal Influence

Hiljuti lõpetasin LinkedIn Learningu õppeteekonna “Develop Your Communication Skills and Interpersonal Influence”, mis pakkus põhjalikke teadmisi ja strateegiaid suhtlemisoskuste ja inimestevahelise mõju arendamiseks. See viie tunni ja kümne minuti pikkune õppeteekond hõlmas mitmeid kursusi, mis keskendusid erinevatele suhtlemise aspektidele.

Õppeteekond: Develop Your Communication Skills and Interpersonal Influence
Platvorm: LinkedIn Learning
Kestus: 5 tundi ja 10 minutit
Omandatud oskused: Suhtlemine, Inimestevahelised oskused, Inimestevaheline suhtlemine

Õppeteekonna sisu:

  • Suhtlemise alused: Teekonna algus keskendus suhtlemise põhialustele, sealhulgas tõhusale teabe ja ideede edastamisele, kuulamisoskustele ja mitteverbaalsele suhtlemisele.
  • Usalduse loomine ja mõju avaldamine: Teine osa keskendus usaldusväärsuse arendamisele ja inimestevahelise mõju suurendamisele, rõhutades olulisi strateegiaid, kuidas luua usaldust ja autoriteeti.
  • Interpersonaalne kommunikatsioon: Lõpuks keskenduti suhtlemisoskuste täiendamisele, et saavutada paremaid tulemusi töökeskkonnas ja isiklikes suhetes.

Kursuste loojad ja juhendajad:

Õppeteekond sisaldas mitmeid kursusi, mida juhendasid erinevad LinkedIn Learningu kogenud instruktorid, nagu Dorie Clark ja Brenda Bailey-Hughes. Nad on tuntud oma praktiliste näpunäidete ja sügavate teadmiste poolest suhtlemis- ja mõjutamisoskuste valdkonnas.

Dorie Clark keskendus strateegiatele, kuidas sõnumit tõhusalt edastada ja suhtlemisprobleeme lahendada, samal ajal kui Brenda Bailey-Hughes õpetas usaldusväärsuse ja mõju loomise tehnikaid.

Kursuse läbimine on rikastanud minu teadmisi ja oskusi suhtlemise ja inimestevahelise mõju valdkonnas, aidates mul paremini suhelda ja mõjutada erinevates olukordades.

Allikad: