Edasijõudnud Prompt Engineering Tehnikad: Targo Pärnamets Läbis LinkedIn Learningu Koolituse

Published:

Advanced Prompt Engineering Techniques

Hiljuti lõpetasin LinkedIn Learningu kursuse “Advanced Prompt Engineering Techniques”, mis keskendus edasijõudnud tehnikatele tehisintellekti (AI) promptide loomiseks ja optimeerimiseks. Kursus pakkus väärtuslikke teadmisi ja oskusi, kuidas tõhusalt suhelda AI mudelitega, et saavutada soovitud tulemusi.

Kursus: Advanced Prompt Engineering Techniques
Platvorm: LinkedIn Learning
Kestus: 33 minutit
Omandatud oskused: Prompt Engineering, Tehisintellekt (AI)

Kursuse sisu:

  • Chain-of-Thought ja Tree-of-Thought tehnikad: Kursus õpetas, kuidas kasutada keerukaid promptide struktuure, et juhtida AI mudeli mõttekäiku ja parandada vastuste kvaliteeti.
  • Promptide optimeerimine: Õppisin, kuidas kohandada ja täpsustada promptide sõnastust, et saavutada paremaid ja täpsemaid tulemusi AI mudelitelt.
  • Praktilised näited ja harjutused: Kursusel olid praktilised harjutused, mis aitasid kinnistada õpitut ja pakkusid võimalusi reaalsete probleemide lahendamiseks promptide abil.

Õppejõud:

Kursust juhendas Morten Rand-Hendriksen, kes on LinkedIn Learningu vaneminstruktor, kõneleja, veebidisainer ja tarkvaraarendaja. Mortenil on ulatuslik kogemus AI ja prompt engineeringu valdkonnas, mis teeb temast ideaalse juhendaja selle kursuse jaoks.

Kursuse läbimine on rikastanud minu teadmisi ja oskusi tehisintellekti valdkonnas, eriti prompt engineeringus, mis on oluline oskus AI mudelite tõhusaks kasutamiseks ja juhtimiseks.

Lisainformatsioon

LinkedIn Learning on tuntud oma kvaliteetsete kursuste ja kogenud instruktorite poolest, kes aitavad õppijatel omandada uusi oskusi ja teadmisi erinevates valdkondades. Kui soovid rohkem teada LinkedIn Learningu kursuste kohta, külastage nende õppimisressursside lehte​ (GitHub)​​ (Brown University CareerLAB)​​ (GitHub)​​ (LinkedIn Learning)​.