Masinõppe ja Tehisintellekti Alused: Targo Pärnamets Läbis LinkedIn Learningu Kursuse

Published:

Machine Learning and AI Foundations: Clustering and Association

Hiljuti lõpetasin LinkedIn Learningu kursuse “Machine Learning and AI Foundations: Clustering and Association”, mis keskendus masinõppe ja tehisintellekti alustele, eriti klasteranalüüsile ja assotsiatsioonireeglitele. Kursus pakkus põhjalikke teadmisi ja praktilisi oskusi, kuidas kasutada juhtivaid masinõppetehnikaid suurandmetest täpsete ja tähenduslike tulemuste saamiseks.

Kursus: Machine Learning and AI Foundations: Clustering and Association
Platvorm: LinkedIn Learning
Kestus: 3 tundi ja 33 minutit
Omandatud oskused: Masinõpe, Tehisintellekt

Kursuse sisu:

  • Klasteranalüüs: Kursus käsitles erinevaid klasteranalüüsi meetodeid, sealhulgas hierarhilist klasteranalüüsi, k-means klasteranalüüsi ja isekorralduvaid kaarte (SOM). Õppisin, kuidas neid meetodeid kasutada, andmeid visualiseerida ja klastrilahendusi tõlgendada.
  • Anomaaliate tuvastamine: Kursus õpetas erinevaid anomaaliate tuvastamise algoritme ja nende rakendusi, mis aitavad tuvastada ebatavalisi andmepunkte suurandmetes.
  • Assotsiatsioonireeglid ja järjestuse tuvastamine: Õppisin, kuidas rakendada assotsiatsioonireegleid ja järjestuse tuvastamise tehnikaid, et leida peidetud mustreid andmetes ja teha paremaid ärilisi otsuseid.

Õppejõud:

Kursust juhendas Keith McCormick, kes on kogenud andmeteadlane ja masinõppe ekspert. Keith McCormick on tuntud oma praktilise ja teoreetilise teadmiste poolest, pakkudes väärtuslikke juhiseid ja näpunäiteid, kuidas kasutada klasteranalüüsi ja assotsiatsioonireegleid suurandmetega töötamisel.

Kursuse läbimine on rikastanud minu teadmisi ja oskusi masinõppe ja tehisintellekti valdkonnas, aidates mul paremini mõista ja rakendada erinevaid analüüsimeetodeid oma töös.

Allikad: