Enesekindel Kommunikatsioon: Targo Pärnamets Läbis LinkedIn Learningu Koolituse

Published:

Communicating with Confidence (2015)

Hiljuti lõpetasin LinkedIn Learningu kursuse “Communicating with Confidence (2015)”, mis keskendus enesekindluse arendamisele avalikus esinemises ja igapäevases suhtluses. Kursus pakkus põhjalikke teadmisi ja praktilisi tööriistu, kuidas enesekindlalt ja efektiivselt suhelda erinevates olukordades.

Kursus: Communicating with Confidence (2015)
Platvorm: LinkedIn Learning
Kestus: 1 tund 16 minutit
Omandatud oskused: Avalik esinemine

Kursuse sisu:

  • Enesekindel suhtlemine: Kursus õpetas, kuidas arendada enesekindlust, et suhelda tõhusalt nii avalikel esinemistel kui ka igapäevastes vestlustes.
  • Kehakeel ja häälemodulatsioon: Õppisin, kuidas kasutada kehakeelt ja häälemodulatsiooni, et tugevdada sõnumi mõju ja luua positiivset muljet kuulajatele.
  • Praktilised harjutused ja näpunäited: Kursusel olid praktilised harjutused, mis aitasid kinnistada õpitut ja pakkusid võimalusi reaalsete probleemide lahendamiseks.

Õppejõud:

Kursust juhendas Jeff Ansell, kes on tuntud kommunikatsiooniekspert ja juhendaja. Jeff on aidanud paljusid inimesi üle maailma parandada nende suhtlemisoskusi, pakkudes praktilisi strateegiaid ja näpunäiteid, kuidas esineda enesekindlalt ja mõjuvalt.

Kursuse läbimine on rikastanud minu teadmisi ja oskusi avalikus esinemises, aidates mul paremini suhelda ja esineda erinevates situatsioonides.