Miks Usaldus On Oluline: Targo Pärnamets Läbis LinkedIn Learningu Kursuse

Published:

Why Trust Matters with Rachel Botsman

Hiljuti lõpetasin LinkedIn Learningu kursuse “Why Trust Matters with Rachel Botsman”, mille eesmärk oli uurida usalduse tähtsust nii isiklikus kui ka professionaalses elus. Rachel Botsman, Oxfordi Ülikooli usalduse ekspert ja menuraamatu “Who Can You Trust?” autor, on rohkem kui kümme aastat uurinud usalduse keerukust.

Kursus: Why Trust Matters with Rachel Botsman
Platvorm: LinkedIn Learning
Kestus: 24 minutit
Omandatud oskused: Usalduse ehitamine

Kursuse sisu:

  • Usalduse mõiste ja tähtsus: Rachel Botsman selgitab, mida usaldus tähendab ja kuidas see toimib. Kursus käsitleb usalduse keelt ja selle mõju meie võimele toime tulla ebakindlusega, võtta riske ja olla teistega haavatav.
  • Usalduse loomine ja hoidmine: Kursusel jagatakse käitumisviise, mis on võtmetähtsusega usalduse teenimisel ja usaldusväärsete kultuuride arendamisel. Samuti käsitletakse levinumaid tegureid, mis põhjustavad usalduse purunemist, ja mida teha, kui see juhtub.

Õppejõud:

Kursust juhendas Rachel Botsman, kes on tunnustatud autor ja Oxfordi Ülikooli usalduse uurimise õppejõud. Tema sügavad teadmised ja praktilised näpunäited usalduse teemal aitavad paremini mõista ja rakendada usalduse põhimõtteid igapäevaelus.

Kursuse läbimine on rikastanud minu arusaama usalduse tähtsusest ja õpetanud praktilisi meetodeid, kuidas usaldust ehitada ja säilitada nii isiklikus kui ka tööalases kontekstis.

Allikad: