Tagasihoidlik Juhtimine: Targo Pärnamets Läbis LinkedIn Learningu Kursuse

Published:

Humble Leadership: The Power of Relationships, Openness, and Trust (getAbstract Summary)

Hiljuti lõpetasin LinkedIn Learningu kursuse “Humble Leadership: The Power of Relationships, Openness, and Trust (getAbstract Summary)”, mis keskendus suhete, avatuse ja usalduse tähtsusele juhtimises. Kursus pakkus väärtuslikke teadmisi ja praktilisi näpunäiteid, kuidas arendada tagasihoidlikku juhtimisstiili, mis soodustab tugevate ja usaldusväärsete suhete loomist.

Kursus: Humble Leadership: The Power of Relationships, Openness, and Trust (getAbstract Summary)
Platvorm: LinkedIn Learning
Kestus: 13 minutit
Omandatud oskused: Juhtimine

Kursuse sisu:

  • Suhete olulisus juhtimises: Kursus rõhutas, kui tähtis on luua ja hoida tugevad suhted töötajate ja kolleegidega, mis põhinevad usaldusel ja koostööl.
  • Avatus ja läbipaistvus: Õppisin, kuidas avatud ja läbipaistev suhtlemine aitab kaasa paremale meeskonnatööle ja organisatsiooni kultuurile.
  • Usalduse ehitamine: Kursus käsitles strateegiaid, kuidas ehitada usaldust organisatsioonis, kasutades empaatiat ja autentsust.

Õppejõud:

Kursuse loojad on Edgar H. Schein ja Peter A. Schein, kes on tuntud oma töö poolest organisatsioonilise kultuuri ja juhtimise alal. Nad on kirjutanud mitmeid raamatuid ja teadustöid, mis keskenduvad juhtimisele ja organisatsioonide toimimisele.

Kursuse läbimine on rikastanud minu teadmisi ja oskusi juhtimise valdkonnas, aidates mul paremini mõista ja rakendada tagasihoidliku juhtimise põhimõtteid oma töös.

Allikad: