Kuidas Hoida Kõrget Tootlikkust Omavaid Töötajaid: Targo Pärnamets Läbis LinkedIn Learningu Kursuse

Published:

How to Keep High Performers Engaged

Hiljuti lõpetasin LinkedIn Learningu kursuse “How to Keep High Performers Engaged”, mis keskendus kõrge tootlikkusega töötajate hoidmisele ja nende motiveerimisele. Kursus pakkus praktilisi teadmisi ja strateegiaid, kuidas juhtida ja toetada oma kõige tootlikumaid töötajaid.

Kursus: How to Keep High Performers Engaged
Platvorm: LinkedIn Learning
Kestus: 39 minutit
Omandatud oskused: Meeskonna juhtimine

Kursuse sisu:

  • Kõrgetootlikkusega töötajate hoidmine: Kursus käsitleb, miks on kõrge tootlikkusega töötajad ettevõtte edu jaoks olulised ja kuidas nende vajadusi rahuldada, et hoida neid motiveerituna ja rahulolevana.
  • Probleemilahendajad ja innovaatorid: Õppisin, kuidas kõrgetootlikkusega töötajad toimivad probleemilahendajatena, mõistatuslahendajatena ja innovaatoritena ning kuidas nende oskusi kõige paremini kasutada.
  • Organisatsiooniliste pimedate nurkade vältimine: Kursusel anti nõu, kuidas vältida levinud vigu, mis võivad kahjustada kõrgetootlikkusega töötajate moraali, näiteks keskendumine valedele inimestele, muutuste vältimine ja edutamisvõimaluste puudumine.
  • Tunnustus ja mentorlus: Avasta saladus, kuidas hoida kõrgetootlikkusega töötajaid kaasatuna, pakkudes neile tunnustust, mentorlust ja väärtustel põhinevat arengut.

Õppejõud:

Kursust juhendas Dr. Ruth Gotian, kes on tuntud oma teadmiste ja kogemuste poolest kõrgetootlikkusega töötajate juhtimises. Dr. Gotian näitas, miks on sellised töötajad ettevõtte jaoks olulised ja kuidas neid parimal viisil toetada.

Kursuse läbimine on rikastanud minu teadmisi ja oskusi meeskonna juhtimise valdkonnas, aidates mul paremini mõista ja rakendada strateegiaid, kuidas hoida oma meeskonna kõige tootlikumaid liikmeid motiveerituna ja kaasatuna.

Allikad: